ซอฟต์แวร์ “ท่องเที่ยวเสมือน” กระตุ้นการท่องเที่ยวไทย

Augmented Reality หนึ่งในเทคโนโลยีที่เป็นแนวโน้มแห่งปี 2016 ได้ถูกนำมาใช้เป็นกับการท่องเที่ยวของไทย วันนี้นักท่องเที่ยวทั่วโลกสามารถเที่ยวเมืองไทยผ่านซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน See Thru Thailand และสัมผัสกลิ่นอายการท่องเที่ยวผ่านโลกเสมือนจริงได้แล้ว ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศได้เป็นอย่างดี