รถไร้คนขับ วิถีชีวิตใหม่และภัยจากไซเบอร์

รถไร้คนขับเริ่มเป็นหัวข้อในการสนทนามากขึ้น โดยในประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ และสวิสเซอร์แลนด์ได้เริ่มการทดสอบยานพาหนะไร้คนขับนี้แล้ว ทั้งนี้ การ์ทเนอร์ได้ประมาณการณ์ว่า ภายในปีคศ. 2030 จะมีการใช้รถไร้คนขับนี้ในตลาดประเทศที่มีความพร้อมมากนี้ถึงประมาณ 25%