ข่าว / กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

  • SIPA เตรียมความพร้อมจัด ACM-ICPC World Finals 2016

    พลเอกโสภณ  เวคะวากยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ และนายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษานานาชาติ ACM-IC... อ่านเพิ่มเติม

    SIPA เตรียมความพร้อมจัด ACM-ICPC World Finals 2016

    พลเอกโสภณ  เวคะวากยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ และนายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษานานาชาติ ACM-IC... อ่านเพิ่มเติม


SIPA จะนำพาประเทศไทยสู่เวทีซอฟท์แวร์โลก
Stage Thailand as a global player in Software Industry


สาขาของ SIPA ในจังหวัดต่างๆ

BANGKOKกรุงเทพมหานคร >
KHON KAENขอนแก่น >
CHIANG MAIเชียงใหม่ >
PHUKETภูเก็ต >
BANGKOKกรุงเทพมหานคร >
KHON KAENขอนแก่น >
CHIANG MAIเชียงใหม่ >
KORATโคราช >
PHUKETภูเก็ต >