ข่าว / กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

  • ซิป้าหารือ SME BANK หนุนสินเชื่อส่งเสริมการใช้ไอที

    28 กรกฎาคม 2558 - พลเอกโสภณ เวคะวากยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และนายชัยณรงค์ ฉัตรรัตนวารี ผู้จัดการฝ่ายมาตรการส่งเสริม เข้าพบ นายสุพจน์ อาวาส กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิ... อ่านเพิ่มเติม

    ซิป้าหารือ SME BANK หนุนสินเชื่อส่งเสริมการใช้ไอที

    28 กรกฎาคม 2558 - พลเอกโสภณ เวคะวากยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และนายชัยณรงค์ ฉัตรรัตนวารี ผู้จัดการฝ่ายมาตรการส่งเสริม เข้าพบ นายสุพจน์ อาวาส กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิ... อ่านเพิ่มเติม


SIPA จะนำพาประเทศไทยสู่เวทีซอฟท์แวร์โลก
Stage Thailand as a global player in Software Industry


สาขาของ SIPA ในจังหวัดต่างๆ

BANGKOKกรุงเทพมหานคร >
KHON KAENขอนแก่น >
CHIANG MAIเชียงใหม่ >
PHUKETภูเก็ต >
BANGKOKกรุงเทพมหานคร >
KHON KAENขอนแก่น >
CHIANG MAIเชียงใหม่ >
KORATโคราช >
PHUKETภูเก็ต >