ข่าว / กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

  • จับมือเมืองพัทยาหนุน Flagship

    7 ตุลาคม 2558 – สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด Enterprise ร่วมประชุมกับนายกเทศมนตรี เมืองพัทยา พร้อมผู้บริหารเมืองพัทยา ผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (ม... อ่านเพิ่มเติม

    จับมือเมืองพัทยาหนุน Flagship

    7 ตุลาคม 2558 – สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด Enterprise ร่วมประชุมกับนายกเทศมนตรี เมืองพัทยา พร้อมผู้บริหารเมืองพัทยา ผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (ม... อ่านเพิ่มเติม


SIPA จะนำพาประเทศไทยสู่เวทีซอฟท์แวร์โลก
Stage Thailand as a global player in Software Industry


สาขาของ SIPA ในจังหวัดต่างๆ

BANGKOKกรุงเทพมหานคร >
KHON KAENขอนแก่น >
CHIANG MAIเชียงใหม่ >
PHUKETภูเก็ต >
BANGKOKกรุงเทพมหานคร >
KHON KAENขอนแก่น >
CHIANG MAIเชียงใหม่ >
KORATโคราช >
PHUKETภูเก็ต >