ข่าว / กิจกรรม

ภาพกิจกรรม


ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ


  
  

 

สาขาของ SIPA ในจังหวัดต่างๆ

BANGKOKกรุงเทพมหานคร >
KHON KAENขอนแก่น >
CHIANG MAIเชียงใหม่ >
PHUKETภูเก็ต >
BANGKOKกรุงเทพมหานคร >
KHON KAENขอนแก่น >
CHIANG MAIเชียงใหม่ >
KORATโคราช >
PHUKETภูเก็ต >