ข่าว / กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

  • โครงการ Tourism Thailand Open Platform (ToTop) หารืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

    25 กันยายน 2558 - สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมหารือหน่วยงานทางด้านการท่องเที่ยว โดยมีนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายศุ... อ่านเพิ่มเติม

    โครงการ Tourism Thailand Open Platform (ToTop) หารืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

    25 กันยายน 2558 - สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมหารือหน่วยงานทางด้านการท่องเที่ยว โดยมีนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายศุ... อ่านเพิ่มเติม


SIPA จะนำพาประเทศไทยสู่เวทีซอฟท์แวร์โลก
Stage Thailand as a global player in Software Industry


สาขาของ SIPA ในจังหวัดต่างๆ

BANGKOKกรุงเทพมหานคร >
KHON KAENขอนแก่น >
CHIANG MAIเชียงใหม่ >
PHUKETภูเก็ต >
BANGKOKกรุงเทพมหานคร >
KHON KAENขอนแก่น >
CHIANG MAIเชียงใหม่ >
KORATโคราช >
PHUKETภูเก็ต >