Software Directory
Jobs
e-book
download
หน้าหลัก >> แหล่งเงินทุน
แหล่งเงินทุน
แหล่งเงินทุน
โครงการ SME สินเชื่อเพื่อกิจการซอฟต์แวร์ไทย
โครงการ SME สินเชื่อเพื่อกิจการซอฟต์แวร์ไทย

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA และ SME Bank เข้าใจถึงปัญหานี้จึงมี โครงการ SME สินเชื่อเพื่อกิจการซอฟต์แวร์ไทย (รวมถึงธุรกิจดิจิทัลคอนเทนท์) เพื่อช่วยเหลือ ด้านแหล่งเงินทุนหมุนเวียนปลดล็อคข้อจำกัด ในการขอสินเชื่อเพียงแค่ผู้ขอกู้ผ่านหลักเกณฑ์ขั้นต้นที่กำหนดเท่านั้นก็มีสิทธิ์ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ เว็บไซต์ http://sme.sipa.or.th
โครงการส่งเสริมการลงทุน SIPA และ BOI
โครงการส่งเสริมการลงทุน SIPA และ BOI

เป็นโครงการที่ SIPA ร่วมกับ BOI เพื่อเพิ่มการลงทุนของธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล
ข้อบังคับพิเศษ ให้ทุน ร่วมทุน ร่วมโครงการ
ข้อบังคับพิเศษ ให้ทุน ร่วมทุน ร่วมโครงการ

ในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ให้มีความพร้อม จำเป็นจะต้อง...

หน้า : [1]

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : 0-2141-7101 โทรสาร : 0-2143-8059 [
แผนที่]