Software Directory
Jobs
e-book
download
หน้าหลัก >> การจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ และขั้นตอนการจดลิขสิทธิ์
ดาวน์โหลด >> การจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ และขั้นตอนการจดลิขสิทธิ์
การจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ และขั้นตอนการจดลิขสิทธิ์

[Presentation] อบรมเชิงปฏิบัติการ“ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเทคนิคการยื่นขอลิขสิทธิ์” (11 มี.ค. 2556)

คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (3 ก.ย. 2555)

ดาวน์โหลด 9640 ครั้ง
คำขอแก้ใขข้อมูลลิขสิทธิ์ (3 ก.ย. 2555)

ดาวน์โหลด 1948 ครั้ง
คำขอให้เพิกถอนข้อมูลลิขสิทธิ์ (3 ก.ย. 2555)

ดาวน์โหลด 1359 ครั้ง
ขั้นตอนการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (3 ก.ย. 2555)

ดาวน์โหลด 12516 ครั้ง

หน้า : [1]

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : 0-2141-7100 โทรสาร : 0-2143-8059 [
แผนที่]