รัฐจับมือสถาบันการเงิน สนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจับมือธนาคาร 7 แห่ง สนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยและดิจิทัลคอนเทนต์เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้น รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาระหว่างดำเนินธุรกิจ สอดคล้องตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม