สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หนุนซอฟต์แวร์ไทยลุยตลาดโลกด้วยมาตรฐานสากล

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เดินหน้าผลักดันโครงการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ด้วยการสร้างมาตรฐาน และกฎระเบียบ หวังสร้างกลไกสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความก้าวหน้า และสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ...