7 แนวโน้มสำคัญของการทำงานในอนาคต

การทำนายอนาคตทางเทคโนโลยีไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำกันได้ง่าย ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่คุณแน่ใจได้เลยเกี่ยวกับแนวโน้มดังกล่าวคือบรรดาเทคโนโลยีทั้งหลายจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งแรงผลักดันทางเทคโนโลยีที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและการทำงานภายในองค์กรจนเกิดเป็น สถานที่ทำงานแห่งอนาคต