บทความ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมหนุน SMEs เข้าสู่ mCommerce

เมื่อโลกธุรกิจก้าวสู่ mCommerce ผู้ประกอบการ SMEs จึงจำเป็นต้องให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าว เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงลูกค้า เพื่อให้สามารถใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ ในการสื่อสารและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า...
1,648 ครั้ง วันที่: 2 มีนาคม 2560

รัฐจับมือสถาบันการเงิน สนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจับมือธนาคาร 7 แห่ง สนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยและดิจิทัลคอนเทนต์เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้น รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาระหว่างดำเนินธุรกิจ สอดคล้องตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2,162 ครั้ง วันที่: 1 มีนาคม 2560

พลังประชารัฐ เอกชนขานรับ พัฒนา Smart City อย่างยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเปิดตัวโมเดลบริษัทพัฒนาเมืองเพื่อขับเคลื่อน Smart City ที่เกิดจากการรวมตัวของคนในท้องถิ่นลงทุนจดทะเบียนบริษัทในรูปแบบโฮลดิ้งคอมพานีที่มีหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง และได้รับเสียงตอบรับมากมายจากเครือข่ายภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐ เนื่องจากเป็นโมเดลพัฒนาเมืองในท้องถิ่นของตัวเองอย่างบูรณาการ ทำให้เกิดการพึ่งพาซึ่งกันและกันผ่านพลังประชารัฐ ไม่รองบประมาณจากส่วนกลาง ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณการ
2,570 ครั้ง วันที่: 1 มีนาคม 2560

3 เคล็ดลับสำคัญสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดการแข่งขันให้ธุรกิจ

ปัจจุบันนวัตกรรมกลายเป็นเครื่องมือใหม่ทางยุทธศาสตร์ของการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะเมื่อผู้ประกอบการกำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล (Digital Disruption)
2,526 ครั้ง วันที่: 1 มีนาคม 2560

ข้อแนะนำการใช้ Smart Lock เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย

Smart Lock เทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการป้องกันทรัพย์สินต่าง ๆ ภายใน แต่ก็เป็นที่หมายปองของแฮกเกอร์ และภัยคุกคามในปัจจุบันก็พุ่งเป้ามาที่อุปกรณ์ประเภทนี้
2,239 ครั้ง วันที่: 1 มีนาคม 2560

SME ท่องเที่ยวต้องปรับตัวสู่ดิจิทัล

Smart Tourism โครงการที่จะช่วยบูรณาการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบมากขึ้น โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว สภาพอากาศ แหล่งที่พัก การเดินทาง และยังเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
8,365 ครั้ง วันที่: 31 มกราคม 2560

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดหาเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ และวงเงินค้ำประกันมูลค่า 10,000 ล้านบาท ตั้งเป้าช่วยเหลือผู้ประกอบการ 600 รายในปี 2560
4,731 ครั้ง วันที่: 31 มกราคม 2560

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หนุนซอฟต์แวร์ไทยลุยตลาดโลกด้วยมาตรฐานสากล

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เดินหน้าผลักดันโครงการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ด้วยการสร้างมาตรฐาน และกฎระเบียบ หวังสร้างกลไกสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความก้าวหน้า และสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ...
4,009 ครั้ง วันที่: 31 มกราคม 2560

IoT กับ 6 อุตสาหกรรมที่มุ่งหน้าสู่รูปแบบดิจิทัล

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกต่างกำลังมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการบรรจุ Industrial Internet of Things หรือ IIoT ลงไปในแผนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือเฟรมเวิร์กของแต่ละประเทศ เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับเศรษฐกิจและสวัสดิภาพทางสังคม
12,143 ครั้ง วันที่: 31 มกราคม 2560

จับตา 8 เทรนด์เทคโนโลยี เปลี่ยนยุคธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่

วิถีชีวิตของเทคโนโลยีเริ่มมีบทบาทต่อผู้คนมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยความก้าวหน้า รวดเร็ว และเที่ยงตรง ทำให้เทคโลยีที่มีหลากหลายเริ่มเป็นที่น่าจับตามมองที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต
70,156 ครั้ง วันที่: 26 ธันวาคม 2559

ซอฟต์แวร์ “ท่องเที่ยวเสมือน” กระตุ้นการท่องเที่ยวไทย

Augmented Reality หนึ่งในเทคโนโลยีที่เป็นแนวโน้มแห่งปี 2016 ได้ถูกนำมาใช้เป็นกับการท่องเที่ยวของไทย วันนี้นักท่องเที่ยวทั่วโลกสามารถเที่ยวเมืองไทยผ่านซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน See Thru Thailand และสัมผัสกลิ่นอายการท่องเที่ยวผ่านโลกเสมือนจริงได้แล้ว ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศได้เป็นอย่างดี
8,876 ครั้ง วันที่: 23 ธันวาคม 2559

รถไร้คนขับ วิถีชีวิตใหม่และภัยจากไซเบอร์

รถไร้คนขับเริ่มเป็นหัวข้อในการสนทนามากขึ้น โดยในประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ และสวิสเซอร์แลนด์ได้เริ่มการทดสอบยานพาหนะไร้คนขับนี้แล้ว ทั้งนี้ การ์ทเนอร์ได้ประมาณการณ์ว่า ภายในปีคศ. 2030 จะมีการใช้รถไร้คนขับนี้ในตลาดประเทศที่มีความพร้อมมากนี้ถึงประมาณ 25%
4,368 ครั้ง วันที่: 15 ธันวาคม 2559

7 แนวโน้มสำคัญของการทำงานในอนาคต

การทำนายอนาคตทางเทคโนโลยีไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำกันได้ง่าย ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่คุณแน่ใจได้เลยเกี่ยวกับแนวโน้มดังกล่าวคือบรรดาเทคโนโลยีทั้งหลายจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งแรงผลักดันทางเทคโนโลยีที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและการทำงานภายในองค์กรจนเกิดเป็น สถานที่ทำงานแห่งอนาคต
24,041 ครั้ง วันที่: 27 พฤศจิกายน 2559

Thailand Tech Startup ปั้น เสริม เติม แต่ง ผู้ประกอบการไทย

การผลักดันให้เกิด Tech Startup เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐ ตามเป้าหมายการก้าวสู่ Digital Economy ล่าสุด SIPA ร่วมผลักดันให้เกิดการปั้น Tech Startup ผ่านโครงการ SIPA Tech Startup Club
8,079 ครั้ง วันที่: 27 พฤศจิกายน 2559

Omni Channel ผลักดันเอสเอ็มอีใช้ซอฟต์แวร์ไทย

Omni Channel ทางเลือกใหม่ในการสร้างสรรค์ประสบการณ์อันดีให้กับลูกค้า วันนี้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องการระบบไอทีที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้มากกว่าแค่การเพิ่มยอดขาย การสร้างสรรค์สัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทั้งบนช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ กำลังเป็นทิศทางใหม่ที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ความสนใจ
2,664 ครั้ง วันที่: 21 พฤศจิกายน 2559