Center

กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของ ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.30-16.00 น.ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

Thai

กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของ ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมขนส่ง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมขนส่ง วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.30-16.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนามไอ-โมบาย โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์

Thai

Smart Logistics 4.0 Khonkean

งานกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมขนส่ง ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

Thai