Center

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2560 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2560 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่หก ราชเทวี  กรุงเทพมหานคร

 

Thai