Region

depa เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นต่อเนื่องในภาคอีสาน เพื่อแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชัดเจน ตอบโจทย์พื้นที่

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa นำโดย ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการ depa และ depa สาขาภาคอีสานตอนกลาง จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการจัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลลงสู่ระดับปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งมีผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตภาคอีสาน ให้ความสนใจและเข้าร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติสำหรับแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้มีความชัดเจนและตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น
 

Thai

depa ร่วมมือสมาคมการค้าซอฟต์แวร์ - ธุรกิจนวัตกรรมและKhon Kaen Maker Club ดันขอนแก่นศูนย์กลางแข่ง E-sport สากล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa สาขาภาคอีสานตอนกลาง เตรียมผลักดันความร่วมมือระหว่างสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมและกลุ่ม Khon Kaen Maker Club เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้การพัฒนา Smart City โดยวางเป้าหมายแรกร่วมผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางในการจัดแข่งขัน E-Sport ระดับสากล ซึ่งมี depa ช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นออแกไนส์เซอร์จัดงานระดับนานาชาติด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 

Thai

depa สาขาภาคอีสานตอนกลาง, CAT, KKTT และ Jump Up ได้จัดประชุมหารือเพื่อแสวงหาความมือกับประเทศจีน

DEPA สาขาภาคอีสานตอนกลาง, CAT,  KKTT และ Jump Up ได้จัดประชุมหารือเพื่อแสวงหาความมือกับประเทศจีน โดยมี Mr.Bing  Mao และ Mr. Leo  Li จาก YOFC ประเทศจีน และ Mr.Tanat   Chokvanichaya  Managing Director KH Engineering 2000 Co.,Ltd. ให้การนำเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City แบบเต็มรูปแบบ

Thai

depa สาขาภาคอีสานตอนกลาง ร่วมผลักดันให้เกิดร่วมทุนระหว่าง บริษัท จัมป์อัพ จำกัด กับ บริษัท เอสแอนด์เฮลท์ จำกัด เพื่อพัฒนาระบบ POS สำหรับร้านขายยา และ ระบบทะเบียนยาตามมาตรฐานสากล

DEPA สาขาภาคอีสานตอนกลาง ร่วมผลักดันให้เกิดร่วมทุนระหว่าง บริษัท จัมป์อัพ จำกัด กับ บริษัท เอสแอนด์เฮลท์ จำกัด เพื่อพัฒนาระบบ POS สำหรับร้านขายยา และ ระบบทะเบียนยาตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา KhonKaenSmartCity ด้าน HealthCareAndMedicalHub

Thai

กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมหลัก จังหวัดเชียงใหม่

การจัดกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมหลัก
ในวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Thai

depa สาขาภาคอีสานตอนกลาง เดินทางเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอกิจกรรมด้านการจัดอบรม (Training) และกิจกรรมการสนับสนุนด้านอื่นๆ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง เดินทางเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอกิจกรรมด้านการจัดอบรม (Training) และกิจกรรมการสนับสนุนด้านอื่นๆ ในการร่วมดำเนินการทั้งในด้านงบประมาณและตัวชี้วัด ในด้านการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ (Digital Startup) และเพื่อให้สามารถต่อยอดในกิจกรรมต่างๆ

Thai

depa ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับสื่อมวลจากส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเยี่ยมชมการการวางแผนและการดำเนินการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมือง Smart City ให้มีความมั่นคง และยั่งยืน

DEPA ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับสื่อมวลจากส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเยี่ยมชมการการวางแผนและการดำเนินการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมือง Smart City ให้มีความมั่นคง และยั่งยืน โดยจังหวัดขอนแก่นมีเป้าประสงค์แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเมืองขอนแก่นที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในด้านการลงทุนในทุกๆ มิติ และยังมุ่งเน้นให้ประชาชนได้ชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้น โดยเล็งเห็นการพัฒนาระบบขนส่งสารธารณะที่ดีขึ้นเพื่อลดภาระรถติดในท้องถนน และมุ้งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริหารสาธารณสุขและบริการทางการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Thai