Region

DEPA ได้จัดสัมมนา “IoT for Smart Farm : เกษตรกรรม 4.0 ”

DEPA ได้จัดสัมมนา “IoT for Smart Farm : เกษตรกรรม 4.0 ” ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไปจากจังหวัดต่างในภาคอีสาน

Thai

DEPA สาขาภาคอีสานตอนกลาง ผนึกกำลังเดินหน้าโครงการแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

6 หน่วยงาน ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมใจร่วมมือกันผลักดันโครงการเกี่ยวกับดิจิทัลให้สอดรับนโยบายร่วมกัน เพื่อให้เกิดความ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" แบบบูรณาการ

Thai

DEPA สาขาภาคอีสานตอนกลาง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

DEPA (สาขาภาคอีสานตอนกลาง) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายภาพรวมภารกิจของโครงการ Smart City Khonkaen และแนวทางการบริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)

Thai

ประชาสัมพันธ์งานประชุมแนวทางความร่วมมือระหว่างไทยและประเทศเกาหลีใต้

ด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและคณะผู้เชี่ยวชาญจาก Asean Korea Center ประเทศเกาหลีใต้ มีกำหนดการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาแนวทางการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจไทยเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเจาะตลาดการค้าออนไลน์ รวมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างมูลค่าเพื่อให้กับสินค้าไทยในตลาดเกาหลีใต้ ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม C01
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Thai

สัมมนาระดมความเห็น วิกฤติบุคลากรไอทีไทย กับการสรรหาบุคลากรร่วมงานในองค์กร

สัมมนาระดมความเห็น วิกฤติบุคลากรไอทีไทย กับการสรรหาบุคลากรร่วมงานในองค์กร ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน 

Thai

อบรม Digital Manpower toward Thailand Big Data

หลักสูตร Digital Manpower toward Thailand Big Data (Cloud Computing for Beginner)
8 Jun 2017 
08:30 - 16:30
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

หลักสูตร Digital Manpower toward Thailand Big Data (Cloud Computing and Big Data)
9 Jun 2017
09:00 - 16:30
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ห้องจัดสัมมนา ชั้น18

Thai