Region

depa ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม Tech Startup club ในหัวข้อ “Startup Adventure (แนะนำโลกสตาร์ทอัพ)

สำนักงานส่งสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่ และ สาขาภาคอีสานตอนกลาง หรือ depa ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม Tech Startup club ในหัวข้อ “Startup Adventure (แนะนำโลกสตาร์ทอัพ) และกิจกรรมเปิดคลับ

Thai

งานสัมมนา โอกาสของธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยในยุค 4.0

งานสัมมนา โอกาสของธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยในยุค 4.0 ฟรี วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ อาคารซอฟต์แวร์ พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

Thai