Region

Thailand Screening for Asian Animation Summit 2017 (AAS)

DEPA ร่วมกับ DITP ขอเชิญผู้ประกอบการ Animation และ Digital Content ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “Thailand Screening for Asian Animation Summit 2017” เพื่อคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเข้าร่วม Asian Animation Summit 2017 ซึ่งเป็นงานที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการร่วมนำเสนอผลงานใหม่ๆ และเกิดการสร้างเครือข่ายกับผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดขบวนการผลิตและการตลาด ตลอดจนสร้างชื่อเสียงจากผลงานไทยสู่เวทีระดับนานาชาติได้   
 

Thai

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานการบริหารจัดการห้องพัก และการบริหารจัดการช่องทางการตลาดในรูปแบบ B2B

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด 1 จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานการบริหารจัดการห้องพัก www.thaitotop.com และการบริหารจัดการช่องทางการตลาดในรูปแบบ B2B www.thtourism.com ที่โรงแรมหัวหินแกรนด์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

Thai

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกิจกรรมออกบูธ OSSC ในงาน Smart Thailand 4.0 (True Business Forum 2017)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายมาตรการส่งเสริม ร่วมกิจกรรมออกบูธ OSSC ในงาน Smart Thailand 4.0 (True Business Forum 2017) โดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นประธานเปิดงานในวันนี้ ณ สยามพารากอน ชั้น 5
 

Thai

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นระดับนานาชาติทางด้าน BIM City Model ในรูปแบบ 3D Visualization ด้วยซอฟต์แวร์ Autodesk Infraworks 360

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ต มีกำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นระดับนานาชาติทางด้าน BIM City Model ในรูปแบบ 3D Visualization ด้วยซอฟต์แวร์ Autodesk Infraworks 360 หรือ “อบรมการสร้างผังเมืองภูเก็ต 3 มิติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Smart City รวมถึงเป็นการพัฒนาความสามารถและทักษะทางด้าน BIM City Model ในรูปแบบ 3D Visualization เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบแผนที่ของจังหวัดภูเก็ตในรูปแบบ 3 มิติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการต่อยอดการลงทุนภายในพื้นที่ของจังหวัดในอนาคต 

Thai

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน Northern Digital Expo 2017

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เชียงใหม่ โดยนายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล รักษาการผู้จัดการ ร่วมพิธีเปิดงาน Northern Digital Expo 2017 รวมสุดยอดนวัตกรรมล้ำสมัยเปลี่ยนธุรกิจยุคใหม่ให้สมาร์ท จัดโดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่
 

Thai

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “Thailand Screening for Asian Animation Summit 2017”

DEPA ร่วมกับ DITP ขอเชิญผู้ประกอบการ Animation และ Digital Content ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “Thailand Screening for Asian Animation Summit 2017” เพื่อคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเข้าร่วม Asian Animation Summit 2017 ภายใต้การสนับสนุน DEPA และ DITP ซึ่งงาน Asian Animation Summit เป็นงานที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการร่วมนำเสนอผลงานใหม่ๆ และเกิดการสร้างเครือข่ายกับผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดขบวนการผลิตและการตลาด ตลอดจนสร้างชื่อเสียงจากผลงานไทยสู่เวทีระดับนานาชาติได้ 

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมปี 2016 ได้ที่ www.asiananimationsummit.com และปี 2017 

Thai

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ ร่วมกับ แอดมินหมี และกลุ่มร้านอาหาร เครื่องดื่ม กาแฟ และ เบเกอรี่ เชียงใหม่ จัดสัมมนา/พูดคุยกันในหัวข้อ "เฟซบุ๊กใช้อย่างไรให้ปัง?"

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ ร่วมกับ แอดมินหมี และกลุ่มร้านอาหาร เครื่องดื่ม กาแฟ และ เบเกอรี่ เชียงใหม่(CNX Restaurant) จัดสัมมนา/พูดคุยกันในหัวข้อ "เฟซบุ๊กใช้อย่างไรให้ปัง?"  ณ One Stop Service Software and Digital Content Center @Promenada Resort Mall Chiang Mai
 

Thai

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 จัด workshopในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์สำหรับกิจการซอฟต์แวร์ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการยื่นคำขอ Online”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 จัด workshopในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์สำหรับกิจการซอฟต์แวร์ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการยื่นคำขอ Online” ณ One Stop Service Software and Digital Content Center ชั้น G ตึก B ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่
 

Thai