Region

depa สำนักงานใหญ่ร่วมกับ สาขาภาคอีสานตอนกลาง ได้จัดกิจกรรมสัมมนาการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล การบริหารจัดการห้องพัก Hotel Channel Manager BY “ThaiToTOP”และการบริหารจัดการช่องทางการตลาดในรูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ By “THTourism”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับสำนักงานฯ ภาคอีสานตอนกลาง ได้จัดกิจกรรมสัมมนาการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล การบริหารจัดการห้องพัก Hotel Channel Manager BY “ThaiToTOP”และการบริหารจัดการช่องทางการตลาดในรูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ By “THTourism”

Thai

depa สาขาภาคอีสานตอนกลางเข้าร่วมออกบูธในงานสัมมนา GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government “ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” ครั้งที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

DEPA สาขาภาคอีสานตอนกลางเข้าร่วมออกบูธในงานสัมมนา GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government  “ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จัดโดย EGA (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) พร้อมได้นำเสนอโครงการ Enterpreneur Total Digital Services โดยพาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

Thai

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานใหญ่ และสำนักงานฯสาขาภาคอีสานตอนกลาง ลงพื้นที่เพื่อประสานความร่วมมือ ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานใหญ่ และสำนักงานฯสาขาภาคอีสานตอนกลาง ได้ลงพื้นที่เพื่อประสานความร่วมมือ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้โครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล (Tourism Thailand Open Platform)

Thai

depa ได้จัดสัมมนา “IoT for Smart Farm : เกษตรกรรม 4.0 ”

DEPA ได้จัดสัมมนา “IoT for Smart Farm : เกษตรกรรม 4.0 ” ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไปจากจังหวัดต่างในภาคอีสาน

Thai

depa สาขาภาคอีสานตอนกลาง ผนึกกำลังเดินหน้าโครงการแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

6 หน่วยงาน ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมใจร่วมมือกันผลักดันโครงการเกี่ยวกับดิจิทัลให้สอดรับนโยบายร่วมกัน เพื่อให้เกิดความ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" แบบบูรณาการ

Thai