Region

depa ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม Tech Startup club ในหัวข้อ “Startup Adventure (แนะนำโลกสตาร์ทอัพ)

สำนักงานส่งสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานใหญ่ และ สาขาภาคอีสานตอนกลาง หรือ depa ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม Tech Startup club ในหัวข้อ “Startup Adventure (แนะนำโลกสตาร์ทอัพ) และกิจกรรมเปิดคลับ

Thai

งานสัมมนา โอกาสของธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยในยุค 4.0

งานสัมมนา โอกาสของธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยในยุค 4.0 ฟรี วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ อาคารซอฟต์แวร์ พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

Thai

depa สำนักงานใหญ่ร่วมกับ สาขาภาคอีสานตอนกลาง ได้จัดกิจกรรมสัมมนาการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล การบริหารจัดการห้องพัก Hotel Channel Manager BY “ThaiToTOP”และการบริหารจัดการช่องทางการตลาดในรูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ By “THTourism”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับสำนักงานฯ ภาคอีสานตอนกลาง ได้จัดกิจกรรมสัมมนาการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล การบริหารจัดการห้องพัก Hotel Channel Manager BY “ThaiToTOP”และการบริหารจัดการช่องทางการตลาดในรูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ By “THTourism”

Thai

depa สาขาภาคอีสานตอนกลางเข้าร่วมออกบูธในงานสัมมนา GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government “ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” ครั้งที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

DEPA สาขาภาคอีสานตอนกลางเข้าร่วมออกบูธในงานสัมมนา GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government  “ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จัดโดย EGA (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) พร้อมได้นำเสนอโครงการ Enterpreneur Total Digital Services โดยพาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

Thai

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานใหญ่ และสำนักงานฯสาขาภาคอีสานตอนกลาง ลงพื้นที่เพื่อประสานความร่วมมือ ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานใหญ่ และสำนักงานฯสาขาภาคอีสานตอนกลาง ได้ลงพื้นที่เพื่อประสานความร่วมมือ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้โครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล (Tourism Thailand Open Platform)

Thai