การอบรมใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างด้าวพำนักในจังหวัดภูเก็ต “ Smart Tourist Card ” โดยdepa ( สาขาภาคใต้ตอนบน )

Smart Tourist Card 1
วันที่: 31/05/2560 | ส่วนกลาง

30 พฤษภาคม 2560 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ( สาขาภาคใต้ตอนบน ) จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลต่างด้าวพำนักในจังหวัดภูเก็ต ระบบ Smart Tourist Card และระบบแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (Smart Growth)  ณ ห้องประชุม ชั้น 2  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ( สาขาภาตใต้ตอนบน )
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: