กิจกรรม Digital Manpower toward Thailand Big Data โดย depa

วันที่: 08/06/2560 | ส่วนกลาง

           8 มิถุนายน 2560 –  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดกิจกรรม Digital Manpower toward Thailand Big Data ณ  โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
           กิจกรรมวันนี้ นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ ให้เกียรติเป็นประธานปิดงาน Digital Manpower toward Thailand Big Data  เป็นการบรรยายลักสูตร Cloud Computing for Beginner โดยทีมวิทยากรจาก   Alibaba
- Ms.Fion Lee, Head of Channels & Alliances, ASEAN | Alibaba Cloud International
- Mr.Ken Lee, Cloud Architect, Alibaba Cloud Computing
- Mr.Isaac Jacob, Senior Vice President, Fusionex, (Alibaba Cloud Strategic Partner)
          และในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 มีกิจกรรมต่อเนื่องอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Manpower toward Thailand Big Data (Cloud Computing and Big Data) เวลา 9.00 -16.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น ๑๘ อาคารล็อกซเลย์ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: