กิจกรรม OSSC JOURNEY ครั้งที่ 3

วันที่: 26/06/2560 | ส่วนกลาง

                   22 มิถุนายน 2560 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSSC) จัดกิจกรรม OSSC JOURNEY ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ  "ครบเครื่องเรื่อง Fintech และ Blockchain ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว" ณ โรงแรม Novotel Phuket Phokeethra & ibis styles city อ.เมือง จ.ภูเก็ต
วิทยากรครั้งนี้ ได้แก่
- คุณอัครเดช ดิษยเดช   Managing Director of   Fintech Association
- คุณสถาพน พัฒนะคูหา  กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้งบริษัท สมาร์ทคอนแทร็กต์ (ประเทศไทย)
สาระสำคัญ อาทิ
- Fintech คืออะไร
- ประโยชน์ของการใช้ Fintech ในธุรกิจการท่องเที่ยว
- โครงการของสมาคม Fintech ประเทศไทยและ Fintech ทั่วโลก
- พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการใช้ Fintech
- National Fintech Sandbox (NFS)
- จุดกำเนิดของ Fintech ปี2008
- การใช้ Fintech ในการแก้ปัญหาธุรกิจการเงิน
- Mobile payment
- Algo-Trading ระบบที่ใช้หุ่นยนต์เข้ามาจัดการระบบสำหรับผู้ที่เล่นหุ้น
- Block chain คืออะไร
- Phuket smart city with Blockchain

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: