กิจกรรม Startup Hack (Making Makers for Smart City )

วันที่: 02/09/2560 | ภูมิภาค

1 กันยายน 2560 – สำนักงาน DEPA สาขาภาคใต้ตอนบน  นำโดย นายประชา อัศวธีระ ผจก.สาขาภาคใต้ตอนบน จัด เปิดตัวกิจกรรม Startup Hack (Making Makers for Smart City ) กิจกรรมที่ให้ความรู้และแนวคิดในการแก้ปัญหาโจทย์ของ Smart City ซึ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลมาใช้ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่สตาร์ทอัพ และเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโตต่อไป  โดยมีนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดภูเก็ตให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: