ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาการบริหารจัดการห้องพัก Hotel Channel Manager by ThaiToTOP

วันที่: 07/12/2559 | ภูมิภาค

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาการบริหารจัดการห้องพัก Hotel Channel Manager by ThaiToTOP
ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.30 น. 
ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมเวียงลคอร ลำปาง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejQDmDIwhxyNR7HRZ3htf-aqEoCtio...

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: