คุณมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ให้สัมภาษณ์ Nation TV เกี่ยวกับโครงการ Didital Startup

วันที่: 28/04/2560 | ส่วนกลาง

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 โดยคุณมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 ให้สัมภาษณ์ Nation TV เกี่ยวกับโครงการ Didital Startup ในกิจกรรม Level Up Camp ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะพัฒนาศักยภาพทีมที่ผ่านเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้าย เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนา นำเสนอผลงานในระดับสากลต่อไป โดยกำหนดการออกอากาศจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารของกิจกรรม Digital Startup  ได้ที่ www.digistartup.net
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: