งานสัมมนา โอกาสของธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยในยุค 4.0

วันที่: 07/08/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

ลงทะเบียนได้ที่
https://www.zipeventapp.com/e/atsi-seminar

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: