งานสัมมนา "Digital Marketing ค้าขายรวยเร็วในโลกดิจิทัล" โดย depa สาขาภาคใต้ตอนบน

วันที่: 24/08/2560 | ภูมิภาค

 23 สิงหาคม 2560 – สำนักงานสส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน จัดอบรมสัมมนา Smart City for Smart Tourism ในหัวข้อเรื่อง "Digital Marketing ค้าขายรวยเร็วในโลกดิจิทัล" รุ่นที่1  เพื่อให้ผู้ประกอบ SMEs และผู้เข้าร่วมอบรม ได้มีความรู้และพัฒนาความสามารถในด้านการจัดการ การตลาดดิจิทัล รวมทั้งกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อต่อยอดการเติบโตของธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชีพธรรม คำวิเศษน์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสำนักงานสาขาภาคใต้ตอนบน
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: