ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ประเด็น " สตาร์ทอัพพันธ์ดิจิทัล รับไทยแลนด์ 4.0"

วันที่: 19/04/2560 | ส่วนกลาง

เทปรายการ Thailand Today โดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ประเด็น " สตาร์ทอัพพันธ์ดิจิทัล รับไทยแลนด์ 4.0" (ภาคภาษาอังกฤษ) 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: