ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ "โอกาสของนักแอนิเมชันไทย กับการสนับสนุนขององค์กรภาครัฐ" ในงาน "Thailand Animator Festvial # 4"

วันที่: 10/04/2560 | ส่วนกลาง

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 ณ Voice Space - ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ "โอกาสของนักแอนิเมชันไทย กับการสนับสนุนขององค์กรภาครัฐ" ในงาน "Thailand Animator Festvial # 4" โดยนำเสนอภารกิจบทบาทของสำนักงานฯ ในฐานะหน่วยงานน้องใหม่ที่มีบทบาทภารกิจสำคัญในการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งได้ให้แนวทางและมุมมองการส่งเสริมและสนับสนุนด้านความคิดสร้างสรรค์และควบคู่ไปกับการหาโอกาสทางการตลาดให้กับ Young Animator รุ่นใหม่ที่มีความสนใจด้านแอนิเมชัน
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: