ดร.ศุจิมาลย์ สุวรรณโรจน์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมผู้ประกอบการและเครือข่าย ให้การต้อนรับคณะของบริษัท ICT เกาหลี

วันที่: 26/04/2560 | ส่วนกลาง

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 - ดร.ศุจิมาลย์ สุวรรณโรจน์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมผู้ประกอบการและเครือข่าย ให้การต้อนรับคณะของบริษัท ICT เกาหลี ในการเข้าเยี่ยมชมสำนักงานฯ ณ ห้องประชุม C-01 ชั้น 9 พร้อมร่วมสนทนาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย แลกเปลียนความรุ้และประสบการณ์และหาช่องทางความร่วมมือในอนาคต
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: