ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เข้าเยี่ยมชม Phuket Innovation Park

วันที่: 16/03/2560 | ส่วนกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 16  มี.ค. 60  ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) พร้อมด้วย นายมีธรรม ณ ระนอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการและนายชัยณรงค์ ฉัตรรัตนวารี รักษาการผู้จัดการฝ่ายมาตรการส่งเสริม ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม Phuket Innovation Park พร้อมรับฟังผลการดำเนินงาน Phuket Smart City จาก นายประชา อัศวธีระ รักษาการผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ณ จังหวัดภูเก็ต
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: