ดีป้า ร่วมให้ความรู้ในกิจกรรม"ผู้ซื้อพบผู้ขายเพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่จังหวัดขอนแก่น"

วันที่: 17/10/2560 | ภูมิภาค

17 ตุลาคม 2560 - ดีป้า นำโดยนายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสำนักงานฯ สาขาภาคอีสานตอนกลาง เข้าร่วมประชุมในการให้ข้อมูลในการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม "ผู้ซื้อพบผู้ขายเพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่จังหวัดขอนแก่น" โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: