ดีป้าจัด Exeutive dinner talk เสนอผลการสำรวจมูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ 2559 และรับฟังความคิดเห็นในกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ณ โรงแรมอินเตอร์คอนทิเนนทัล กรุงเทพฯ

วันที่: 28/09/2560 | ส่วนกลาง

วันที่ 28 กันยายน 2560 - ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  โดยนางสาวกษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร  เป็นประธานในการประชุม Exeutive dinner talk กลุ่ม อุตสาหกรรมเกม เพื่อนำเสนอผลการสำรวจมูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ 2559 และรับฟังความคิดเห็นในกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ณ โรงแรมอินเตอร์คอนทิเนนทัล กรุงเทพฯ
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: