ดีป้าจับมือ มช.เสวนา Smart City "เมืองอัจฉริยะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบน 1"ณ โรงแรมแกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 05/10/2560 | ส่วนกลาง

      5 - 6   ตุลาคม 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลนวัตกรรม  ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง Smart Thailand : Smart City และนายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสำนักงานฯ สาขาภาคเหนือตอนบน นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสำนักงานฯ สาขาภาคอีสานตอนกลาง ร่วมเสวนาเรื่อง "Smart City ในประเทศไทย: เรียนรู้ความเป็นอัจฉริยะ" ในงาน "What's next of The Smart City for Aging Tourism?'  โครงการ "เมืองอัจฉริยะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบน 1" จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมแกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: