ดีป้าร่วมกับม.รังสิตจัดกิจกรรม Tech Startup Club ส่งเสริมนักศึกษาในการทำ Business Model Innovation #

วันที่: 07/10/2560 | ส่วนกลาง

      6 ตุลาคม 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ Business Model Innovation นำไอเดียสู่แผนธุรกิจ โดย คุณปาริฉัตร อารีรอบ Field Operation Team Leader บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษาในการทำ Business Model Innovation #สามารถติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ www.digistartup.net
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: