ดีป้าร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจและ Digital Thailand Big Bang 2017 ณ ประเทศเกาหลี

วันที่: 06/09/2560 | ส่วนกลาง
          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคใต้ตอนบน นำโดยคุณประชา อัศวะธีระ และคณะเป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน Smart City Innovation Summit 2017 เมือง Goyang ประเทศเกาหลีใต้  ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน เพื่อนำเสนอการพัฒนา Phuket Smart City เพื่อหาความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์งาน Digital Thailand Big Bang 2017
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: