ดีป้าลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร สานความร่วมมือพัฒนากำลังคนดิจิทัลภาคอุตสาหกรรม

วันที่: 17/10/2560 | ส่วนกลาง

17 ตุลาคม 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย ดร. รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงาน พร้อมทีมฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัลลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพื่อสร้างความร่วมมือและสำรวจพื้นที่ในการพัฒนาคนดิจิทัลแก่ภาคอุตสาหกรรม โดยจะเริ่มในปีงบประมาณ 2561 นี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: