ดีป้า จับมือพันธมิตรร่วมประชุม เตรียมผลักดัน 7 จังหวัด ขับเคลื่อน Smart City

วันที่: 19/09/2560 | ส่วนกลาง
          19 กันยายน  2560 – ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม เชิญหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำเข้าร่วมประชุมเครือข่ายเศรษฐกิจ เตรียมผลักดัน 7 จังหวัด ขับเคลื่อน Smart City  โดยมีบริษัทและองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ ตอบรับเข้าร่วมการประชุม อาทิ IoT Consortium, Huawei, การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.), สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), ม.บูรพา/TESA, CCTV Consortium, สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: