ดีป้า พบปะผู้ว่าบุรีรัมย์ ส่งเสริมการตลาดแก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ พร้อมสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

วันที่: 19/10/2560 | ส่วนกลาง

      19 ตุลาคม 2560  - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยนายวรฉัตร เดชโยธิน เดินทางเข้าพบ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และหอการค้าจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
        เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "โครงการส่งเสริมการตลาดให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ภายในอุตสาหกรรมหลัก" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาดแก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ให้มีโอกาสและช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการและสร้างความร่วมมือในหน่วยงานจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: