ดีป้า ร่วมกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขายเพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่: 31/10/2560 | ส่วนกลาง

       31 ตุลาคม 2560 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำโดยคุณสุกัญญา ฉัตร์แก้วมรกต หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส เข้าร่วมกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขายเพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา
       ได้รับเกียรติจาก นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในงานฯ กิจกรรมในงานมีการบรรยายในหัวข้อ " ได้เวลานำเทคโนโลยีมาเปลี่ยนธุรกิจของคุณ หรือจะถูกเปลี่ยน? " โดยนายทินกร  เหล่าเราวิโรจน์ อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือ จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการค้า ผู้ประกอบการ sme เข้าร่วมงาน และเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายซอฟต์แวร์ด้านอุตสาหกรรมการผลิตอีกด้วย
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: