ดีป้า ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ณ จังหวัดระยอง

วันที่: 19/09/2560 | ส่วนกลาง
          19 กันยายน  2560 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยนายนรสิทธิ์ ยอขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล เข้าร่วมกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขายเพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ณ ห้องประชุมดอลฟิน โรงแรมแคนทารีเบย์ อ.เมือง จ.ระยอง โดยได้รับเกียรติจาก นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี กิจกรรมต่าง ๆที่น่าสนใจประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ Smart Manufacturing 4.0 และหัวข้อแนวโน้มความก้าวหน้าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 120 ราย และมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายซอฟต์แวร์ด้านอุตสาหกรรมการผลิตอีกด้วย
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: