ดีป้า ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือจัดทำฐานข้อมูลกับสภาหอการค้าไทย ณ ตึกเบญจจินดา

วันที่: 26/09/2560 | ส่วนกลาง

วันที่ 26 กันยายน 2560 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำโดย นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและสภาหอการค้าไทย ณ ตึกเบญจจินดา โดยมีท่านกรรมการรองเลขาธิการ คุณวิชัย เบญจรงคกุล เป็นประธาน ร่วมกับ รองผู้อำนวยการบริหาร คุณอภินันท์ ศรีระสันต์ ซึ่งการหารือแนวทางความร่วมมือในการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัล 500,000 ราย ตามแผนงานของสำนักงานฯ โดยได้หารือถึงเรื่องความร่วมมือในการทำฐานข้อมูล ซึ่งทางหอการค้ายินดีที่จะสนับสนุนในการสร้างฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ ทั้งนี้ท่านรองฉัตรชัยฯ ยังได้ประชาสัมพันธ์ถึงความสำเร็จในการจัดงานนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2017 ที่ผ่านมา ต่อที่ประชุมและได้รับความชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: