ดีป้า สาขาภาคใต้ตอนบน จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและความชำนาญให้แก่บุคลากรของรัฐ พร้อมมอบเกียรติบัตร

วันที่: 29/09/2560 | ส่วนกลาง

วันที่ 29 กันยายน 2560 : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน โดย นายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสำนักงานสาขาภาคใต้ตอนบน มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมและผ่านการประเมิน ในโครงการอบรมหลักสูตรการสร้าง BIM City Model รูปแบบ 3D Visualization โดยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างทักษะและความชำนาญให้แก่บุคลากรของรัฐ เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบแผนที่ภูเก็ตในรูปแบบ 3 มิติ สำหรับการวางผังเมือง ต่อยอดการลงทุน การบังคับใช้กฎหมาย และสนับสนุนการพัฒนาโครงการ Phuket Smart City ต่อไป
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: