ดีอี.โดย ETDA เตือนภัยร้ายไซเบอร์เรียกค่าไถ่ WannaCry กระจายผ่านช่องโหว่ของ วินโดวส์ รีบอัปเดตทันที

มัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry
วันที่: 14/05/2560 | ส่วนกลาง

ดูรายละเอียดที่ https://www.thaicert.or.th/alerts/user/2017/al2017us001.html

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: