ทีมสังคมและกำลังคนดิจิทัลดีป้า ร่วมหารือ ม.บูรพา กำหนดกรอบพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

วันที่: 10/10/2560 | ส่วนกลาง

9 ตุลาคม 2560 – DEPA โดย ดร. รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการกลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล และทีม ร่วมประชุมหารือกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ที่จะเริ่มในปีการศึกษา 2/2560 นี้
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: