นายประชา อัศวธีระ รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ต ได้เข้าร่วมในงานเมืองอัจฉริยะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบน ๑

วันที่: 24/05/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 – นายประชา อัศวธีระ รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ต ได้เข้าร่วมในงานเมืองอัจฉริยะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบน ๑ (Smart City for Aging Tourism in Upper North ๑ Thailand)” และร่วมบรรยาย ในหัวข้อ เรื่อง แนวนโยบาย Smart City ของจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรม ดวงจิต รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดป่าตอง
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: