บรรยากาศ การประชุมกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11

วันที่: 02/09/2560 | ส่วนกลาง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาชุมชน. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11/2559-2561 ณ ห้องประชุมรัชโยธิน ชั้น 20 สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก เพื่อนำเสนอ โครงการ ToTOP

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: