บรรยายหัวข้อ "ประชารัฐพัฒนาเมือง ทำไมต้องชาตินี้"

วันที่: 26/01/2560 | ส่วนกลาง

บรรยายหัวข้อ "ประชารัฐพัฒนาเมือง ทำไมต้องชาตินี้"โดย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ผู้ก่อตั้งบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) ภายในงาน Smart City ประชารัฐพัฒนาเมือง จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล วันที่ 26 มกราคม 2560 ณ The Campus โรงแรมแกรนด์ไฮแอท กรุงเทพมหานคร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: