ป้องกัน รับมือ Ransomware PETYA

Petya
วันที่: 28/06/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: