ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ประชุมหารือเบื้องต้นกับ VISA International (Thailand) Ltd. ในแนวทางการจัดทำบัตรท่องเที่ยวภูเก็ต

วันที่: 05/04/2560 | ภูมิภาค

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 – ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ประชุมหารือเบื้องต้นกับ VISA International (Thailand) Ltd. ในแนวทางการจัดทำบัตรท่องเที่ยวภูเก็ต หรือ Phuket Tourist Card เป็นการส่งเสริมธุรกิจทุกภาคส่วน และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ด้วยระบบชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือบัตรวีซ่า ด้วยการขยายจุดรับชำระเงินไปยังร้านค้าต่างๆ ทั่วจังหวัดภูเก็ต
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: