ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ทีมผลิตสารคดีของสำนักงาน กสทช.

วันที่: 04/04/2560 | ส่วนกลาง

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 – ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ทีมผลิตสารคดีของสำนักงาน กสทช. เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือในโครงการ Phuket Smart City
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: