ผู้บริหารดีป้า ร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง และจัดบูธประชาสัมพันธ์องค์กร โชว์ Smart City , Digital Park ในงาน “Thailand Local Government Summit 2017และ eLogistics Summit 2017 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์แจ้งวัฒนะ

วันที่: 24/11/2560 | ส่วนกลาง

       เมื่อ 22-23 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา – สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ เข้าร่วมต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ งาน“Thailand Local Government Summit 2017และ eLogistics Summit 2017  ภายใต้แนวคิด Local Government 4.0 and Building A Secure, Innovative and Digitally Agile Future  จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสมาคม ATCI ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
      ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยส่วนประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ฝ่ายงานส่งเสริมเมืองอัจฉริยะและส่วนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธภายในงานดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรและโครงการต่างๆ เช่น Smart City , Digital Park รวมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เช่น Digital Thailand Big Bang และงานอื่นๆ ของสำนักงานฯ
      งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการตระหนักรู้ในการพัฒนาดูแลท้องถิ่น ด้วยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นเวทีให้ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิสัยทัศน์ แนวคิดในการพัฒนาและบริหารจัดการท้องถิ่นในยุคดิจิทัล ด้วยการผนวกนวัตกรรม ให้เหมาะสมกับบริบทแห่งท้องถิ่นของตน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นสู่สังคมยั่งยืน และเพื่อผนวกรวมทุกองคาพยพของการปฏิรูประบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ไทย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคต และ Thailand 4.0 วิสัยทัศน์ “ยกระดับความสามารถของระบบโลจิสติกส์ของประเทศ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่รวมอยู่ใน “November Series” กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย และองค์กรภาร่วมจัดงานฯ ขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: